Benvingut al Perfil del Contractant

El perfil del contractant li permetrà obtenir tota la informació disponible sobre els concursos municipals i tota aquella informació addicional d'interès.


En termini de recepció d'ofertes

No s'han trobat dades.

últimes actualitzacions
Data actualització Objecte Import Estat
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 15 de març a les 13.30 h)
Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.
En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.
Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 08/03/2018   Servei implantació administració electrònica   18.000 € més IVA   Anunci  
Per decisió municipal el projecte objecte del contracte serà redactat pels tècnics municipals, per la cual cosa s'anula el procediment    Servei redacció plànols edificacions C/ Ramat      Anul·lada/Deserta  
Fi termini presentació ofertes: 23/03/2018 a les 13.30h 08/03/2018   Servei de manteniment i conservació de zones verdes i arbrat viari del tm d'Andratx (jardineria)      Anunci  
Fi termini presentació ofertas: 12/03/18 a les 13.30h  NOTA INFORMATIVA: En relació a la remissió a les ordenances fiscals de l'any 2018 en el plec de clàusules administratives, apartat 3 condicions generals, lletra O, s'ha d'entendre referit als preus reflexats a l'estudi econòmic  28/02/2018   Explotació del servei de temporada del litoral del tm d'Andratx anys 2018 a 2021      Anunci  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 8 de març a les 13.30 h)Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 28/02/2018   Subministrament contenidors RSU fracció orgànica per la Unitat de Medi Ambient   18.000 € més IVA, el que suposa un total de 21.780 €   Anunci  

vegeu més

Unitat de Contractació

Avenida de la Curia, 1 . Andratx (Illes Balears)
Telèfon: 971628000 ext.306-312
Fax: 971628005
Correu electrònic: contractacio@andratx.cat

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat