Benvingut al Perfil del Contractant

El perfil del contractant li permetrà obtenir tota la informació disponible sobre els concursos municipals i tota aquella informació addicional d'interès.


En termini de recepció d'ofertes

No s'han trobat dades.

últimes actualitzacions
Data actualització Objecte Import Estat
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 16 d'agost a les 13.30 h)Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 21/09/2018   Subministrament material informàtic vario      Adjudicació  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 25 de juliol a les 13.30 h)Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 06/09/2018   Subministrament jocs infantils per les platges de Camp de Mar i Sant Elm      Adjudicació  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 20 de juny a les 13.30 h)Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 06/09/2018   Projecte de reposició de la canalització de sanejament en el carrer Metlera 5A      Adjudicació  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 27 de març a les 13.30 h)Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 03/04/2018   Servei de neteja preparació inici temporada a les platges del tm d'Andratx      Adjudicació  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 15 de març a les 13.30 h)Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 03/04/2018   Servei implantació administració electrònica      Adjudicació  

vegeu més

Unitat de Contractació

Avenida de la Curia, 1 . Andratx (Illes Balears)
Telèfon: 971628000 ext.306-312
Fax: 971628005
Correu electrònic: contractacio@andratx.cat

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat